poniedziałek, 5 stycznia 2015

Opłata likwidacyjna

Ponieważ kodeksy prawne z dnia na dzień się modyfikują to bardzo istotną rzeczą w zawodzie adwokata jest ciągła edukacja. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu adwokat jest w stanie efektywnie realizować swój zawód. Ostatnim przykładem niech będą polisolokaty, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Nawet nie tyle chodzi o same polisolokaty, co o opłaty likwidacyjne z nimi związane. Są po prostu horrendalne i absurdalne. Na szczęście wiele z zapisów w owu polisolokat zostało potraktowanych jako klauzule abuzywne, a więc niezgodne z prawem. W związku z tym klienci mają możliwość odzyskania nienależnie pobranych im opłat. Oczywiście do tego wskazana jest pomoc prawnika, gdyż przeciętny klient raczej nie jest w stanie sam poradzić sobie z zawiłościami dotyczącymi opłat likwidacyjnych w polisolokatach.